Strom života

Strom života na Dymníku je pozoruhodná stavba tvořená 22 štíhlými obelisky, které společně tvoří hvězdu, a jedním kamanem stojícím opodál. 
Hvězda je propojena tmavými chodníčky symbolizujícími sílu vzduchu a červenými chodníčky, které vyjadřují sílu ohně. 
Strom života mimo jiné naznačuje, že člověk stojí na pomezí mezi nebem a zemí. 

Strom života